bg
Akt
Title: Akt
Year: 2009
Size: 80 x 60 cm
Photo - from the exhibition "AKTION/AUKTION" Copenhagen, DK support for the Iraqic refugees in The Brorson Church. Foto - fra udstillingen "AKTION/AUKTION" København, DK støtte til de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke.
Akt
<< Back to works